Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

January 21 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

January 16 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

January 11 2020

7920 9448 500
Reposted fromhrafn hrafn

January 09 2020

5243 1e7d 500
Reposted fromhrafn hrafn

December 31 2019

4095 32f5 500
Nowy dzień. Nowe słonce ostatniego dnia roku. Wyglada jak symbol nowej szansy, choć wszystko jest tak naprawdę ciągłościa. 
Reposted fromhrafn hrafn

December 30 2019

3479 f3a3 500
Sztuczne światlo też przyciąga.  Mami. Ale o uludy są piękne. 
Reposted fromhrafn hrafn
3397 b095 500
Na końcu liczy się tylko światło między oceanem a źrenicami. 
Reposted fromhrafn hrafn
2809 9848 500
Zostańmy na plażach od zachodów do wschodów. Czego więcej trzeba? 
Reposted fromhrafn hrafn

December 29 2019

2384 0b27 500
Reposted fromhrafn hrafn

December 28 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

December 25 2019

8955 489a 500
W podróży trafia się na takie miejsca. Pozornie nic nie znaczące, a wyjatkowe w całości kadru.  Zatrzymany ruch, zatrzymany czas. Idelana przestrzeń by przystanac,wyciągnąć ołówki, wypić w spokoju schłodzona herbatę.  Czas jedna istnieje i poza nami. Płynie dalej. Także i mi trzeba ruszyć w drogę. Do kolejnych miejsc. 
Reposted fromhrafn hrafn

December 22 2019

6113 7dac 500
Reposted fromhrafn hrafn

December 15 2019

0472 966f 500
Gardur, Iceland
Reposted fromhrafn hrafn

December 13 2019

6346 9cf9 500
One of milon icelandic lighthouses. North. 
Reposted fromhrafn hrafn
6275 1471 500
Reyks.  Jego najlepsza cześć. Ta, która pozwala najlepiej oglądać cuda na niebie. 
Reposted fromhrafn hrafn
4477 e69c 500
Reposted fromhrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl